Behandling av skjeling

Skjeling, også kjent som strabisme, er en tilstand der øynene ikke er rettet mot samme punkt. Dette kan skyldes feil lengde eller bruk av musklene som styrer øyebevegelsen. Når ett øye ser i en annen retning, klarer ikke hjernen å slå sammen bildene fra begge øynene. Ubehandlet skjeling kan føre til amblyopi, hvor hjernen ignorerer bildet fra det berørte øyet.

Hva er skjeling?

Skjeling er en synsforstyrrelse der øynene ikke er parallelt rettet. Dette kan føre til dobbeltsyn, hvor man ser to bilder av samme objekt. Skjeling kan påvirke ett eller begge øynene og kan ha forskjellige retninger (innover, utover, oppover, nedover). Konstant skjeling kan oppdages gjennom tester som Hirschberg-testen, mens intermitterende skjeling kun oppstår når personen er trett eller utmattet.

Skjeling kan forverres over tid hvis det ikke behandles. Det er derfor viktig å søke medisinsk råd og behandling så snart som mulig.

Hvordan vet jeg at barnet skjeler?

Latent skjeling refererer til et skjult avvik som bare kan oppdages ved å dekke til ett øye om gangen under en covertest. Hvis du mistenker at du eller ditt barn skjeler, er det viktig å oppsøke en øyelege for en grundig undersøkelse.

Kan man behandle skjeling?

Ja, det er mulig å behandle skjeling. Behandling for skjeling involverer trening av pasienten ved å dekke til det sterkeste øye med en lapp slik at det svakeste øyet tvinges til å brukes. Du kan lese mer om lappebehandling her. I noen tilfeller kan kirurgisk inngrep være nødvendig for å reposisjonere muskeltilknytningen på øyet hvis musklene som styrer øyebevegelsen er for korte eller lange.

Volvat Orbita Øyelegesenter og skjeling

Volvat Orbita Øyelegesenter har en avtale med Helse Sør-Øst for utredning og behandling av skjeling. Dette betyr at vi utfører behandlinger på vegne av den offentlige helsetjenesten. Som pasient betaler du kun egenandel, akkurat som ved et offentlig sykehus. Barn behandles kostnadsfritt. Med kort ventetid og erfarne øyeleger, er du sikker på å få den beste behandlingen hos oss.

Bestill øyelegetime uten henvisning