Råd om lappebehandling

Foreldre som kommer fra sitt første besøk hos øye- legen med beskjed om at barnet deres må begynne med lapp, har ofte mange ubesvarte spørsmål.
Her får du råd om lappebehandling til foreldre og personale i barnehage og skole som skal gjennomføre en lappbehandling. Det er viktig å ta hensyn til at barnet kan ha nedsatt syn med lappen på og velge aktiviteter slik at barnet bruker synet aktivt på nært hold. Aktiv lappbehandling gir ofte et godt resultat.

Hvorfor bruker vi lappebehandling?

Hvorfor bruker vi lappebehandling?

Lapp brukes foran ett øye for å øve opp skarpsynet (visus) på det andre øyet. En normal synsutvikling er avhengig av at begge øynene brukes like mye de første leveårene. Hvis barnet bruker ett øye mer enn det andre, kan det føre til at skarpsynet på det andre øyet ikke utvikles like godt. Nedsatt visus på grunn av dette kalles amblyopi. Amblyopi betyr «dovent øye», og de vanligste årsakene er skjeling (strabisme), ulik brytning i øynene og uklarheter i øyet. Ved skjeling kan barnet oppleve å se dobbelt. Hjernen prøver å motvirke dobbeltsynet ved å undertrykke bildet fra det øyet som skjeler.

Det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig. Behandlingen består som oftest i å dekke til det beste øyet med en lapp, for å «tvinge» hjernen til å bruke det amblyope øyet. Målet er å oppnå bedre visus. Bruk av lapp retter ikke opp skjeling i seg selv. Lappbehandling sammen med briller, synstrening og eventuell kirurgi, kan bidra til å rette opp skjeling.

En god start

Det er øyeleger som utreder og avgjør om barnet trenger lappbehandling. Utredningen foregår, som regel i samarbeid med ortoptist eller optiker, som har spesialutdanning i skjeleproblematikk.

Behandlingen vil variere i lengde og antall timer ut fra grad av amblyopi og barnets alder. Behandlingen justeres etter hvert, som det dovne øyet får bedre visus. For å lykkes med behandlingen, må de voksne forstå hensikten. Lappbehandling kan foregå både hjemme, i barnehagen og på skolen. Et godt samarbeid om gjennomføringen er viktig. Lappbehandling kan være en prøvelse. Barnet protesterer og vil ikke ha lappen på fordi det ikke får bruke sitt beste øye. Forklar barnet hvorfor det må bruke lapp, og la barnet selv få velge hvilken lapp det vil ha på. Det finnes ulike øyelapper.

Lapper kjøpes på apoteket eller bestilles på nett. Sørg for at lappen sitter godt på. Når lappen er satt på, tar det omlag 10 minutter for hjernen å omstille seg til å bruke det «dovne» øyet.

Med lappen på har barnet nedsatt syn

Aktiviteter innenfor en armlengdes avstand stimulerer til aktiv bruk av synet. Å bruke lapp skal være like naturlig som å pusse tenner. De første 10 minuttene bør en voksen være sammen med barnet for å motivere til bruk av det amblyope øyet. Når lappen er på, er det avgjørende for resultatet at barnet bruker synet aktivt på nært hold.

Å høre på lydbok eller sitte i en huske, blir synsmessig for passivt og gir neppe bedring av visus. Lag avtaler om faste tidspunkt for lappbehandlingen slik at barnet er forberedt. Finn aktiviteter som barnet liker å gjøre, gjerne sammen med andre barn. Forklar de andre barna hvorfor barnet må ha lapp. For de yngste kan det være en god trøst å ha en «lappvenn». La barnet sette lapp på en dukke eller en bamse og ta den med på lappaktivitetene hvis barnet vil.

Lappvenn

Lys og kontraster

Med lappen på har barnet nedsatt syn. Dette krever ofte ekstra tilrettelegging. Tenk derfor på belysningen og velg gode kontraster der barnet skal utføre aktivitetene. Det kan være nødvendig med en arbeidslampe for å øke kontrastene og gjøre det lettere for barnet å se. Lyset bør være rettet mot aktiviteten og ikke mot ansiktet. Utnytt naturlig lys ved at barnet sitter med ryggen eller siden mot vinduer ved synskrevende oppgaver.

Fargekontraster er viktig for å skille detaljer fra hverandre. Bruk gjerne ensfarget underlag. Svarte bokstaver på hvit bakgrunn gir god kontrast. Ulik metningsgrad i en farge kan også gi god kontrast, for eksempel en lys blåfarge mot en mørk blåfarge. Blending fra synlige lyspærer og vinduer er ubehagelig og kan gjøre det vanskeligere å se. Bruk av gardiner og persienner hindrer blending.

Gøy med lappen på!

Det er mange gode aktiviteter å velge mellom der barnet må bruke synet aktivt på nært hold. Under lappbehandlingen er det spesielt gunstig at barnet bruker øynene og hendene samtidig. Gode aktiviteter kan være:

For å gjøre lappbehandlingen motiverende, kan det være lurt å avslutte med en hyggelig aktivitet. Lim den brukte lappen på en plakat. Mange lapper danner til slutt et stort bilde.

Lappebehandling

Bestill øyelegetime uten henvisning