Behandling av grønn stær

Grønn stær (glaukom) er en kronisk, irreversibel sykdom som permanent skader nervecellene på netthinnen. Hos Volvat Orbita Øyelegesenter får man stilt diagonse og starte behandling

Hva er grønn stær?

Grønn stær kan oppstå når trykket inne i øyet blir for høyt og over tid skader synsnerven. Det finnes god behandling som kan bremse eller stanse denne prosessen.

Symptomer og diagnose

Utviklingen av grønn stær er snikende med gradvis innskrenket synsfelt som man ikke merker selv før det er for sent.
Man får uklare flekker i ytterkantene, deretter mer sentralt og etterhvert kan man oppleve å få «tunnelsyn». Ved langt utviklet grønn stær kan også skarpsynet svekkes, men det er imidlertid sjelden man blir blind av grønn stær med dagens moderne behandling.
Det er viktig å merke seg at man kan få akutt grønn stær. Man blir da veldig dårlig og i noen tilfeller ender det med sykehusinnleggelse før man får stilt diagnosen.

Noen har imidlertid høyere risiko for å utvikle grønn stær enn andre. Dette gjelder:

Tilhører du en risikogruppe bør du være spesielt nøye med regelmessige kontroller av øynene.

Behandlingsalternativer

Behandling for grønn stær kan inkludere:

Målet med disse behandlingene er å forhindre ytterligere synstap, selv om de ikke kan gjenopprette allerede tapt syn.

Oppfølging og håndtering

Behandling av grønn stær krever livslang oppfølging og regelmessige kontroller. En typisk glaukomkontroll innebærer at vi tar bilde av og skanner øyets synsnerve (OCT) for å se etter skader på nervefiberlaget i øyet. I tillegg til en generell klinisk undersøkelse og synssjekk vil vi måle trykket (tonometri) i øyet, hornhinnens tykkelse (pachymetri), inspisere drenasjen av kammervæske (gonioskopi) og gjøre en synsfeltsundersøkelse (synsfeltsmåling).

Volvat Orbita Øyelegesenter – Din partner i øyehelse

Hos Volvat Orbita Øyelegesenter kan du forvente kort ventetid, lang erfaring og behandling av erfarne øyeleger. Du kan benytte din helseforsikring, og du trenger ikke henvisning for behandling. Kontakt oss i dag for en grundig vurdering og diskutere den beste behandlingsplanen for dine øyne.

Bestill øyelegetime uten henvisning