Øyeundersøkelser for førerkort

Øyeundersøkelser for førerkort

Førerkortforskriften stiller krav til skarpsyn og synsfelt hos personer som fører motorvogn. Våre øyeleger utfører de nødvendige undersøkelser som fastlegen trenger for å utstede fullstendig helseattest.

Ønsker du fortsatt å kjøre etter du har fylt 80 år, må du til legen for å få en helseattest. Den vil få en gyldighet på inntil 3 år, avhenging av din helsetilstand.

Bestill øyelegetime uten henvisning