Grønn stær (Glaukom)

Grønn stær (Glaukom)

Grønn stær skyldes et høyere trykk i øyet enn det synsnerven tåler. Tilstanden oppdages som regel ved rutinemessige undersøkelser hos øyelege. Ubehandlet grønn stær kan føre til redusert sidesyn, dårligere skarpsyn og blindhet. Det er viktig å oppdage sykdommen tidlig slik at man kan starte behandlingen før alvorlige irreversible skader oppstår. De viktigste risikofaktorene for grønn stær er økende alder eller forekomst av grønn stær i nær familie. For disse anbefales jevnlig kontroll hos øyelege.

Bestill øyelegetime uten henvisning