Grå stær (Katarakt)

Grå stær, eller katarakt, gjør synet ditt tåkete. En tredjedel av alle over 65 år har katarakt. Den eneste form for behandling av grå stær er operasjon.

Hva er grå stær?

Grå stær er en sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet. Grå stær gir først og fremst nedsatt syn, «tåkesyn», både på avstand og på nært hold. Noen opplever at de ser bedre når lyset ikke er for sterkt. Det er fordi pupillen er større i mørket, og en større del av linsen slipper lysstrålene gjennom. Plagene starter gjerne på det ene øyet, men over tid vil som oftest begge øyne rammes. Grå stær gir ikke smerter, svie eller kløe i øynene og behøver ikke gi plager i det hele tatt, dersom forandringene er beskjedne.

Hvordan behandles grå stær?

Via et par ørsmå åpninger vil kirurgen i ORBITA øyelegesenter fjerne den uklare linsen som sitter inne i øyet. En myk, kunstig linse blir så satt inn i øyet for å erstatte linsen som kirurgen har fjernet. Dette foregår i dråpebedøvelse, og tar vanligvis rundt 15 minutter. Inngrepet er smertefritt.

Hyppighet

Grå stær er en meget vanlig øyelidelse og kan oppstå i alle aldre. Grå stær er svært vanlig i den eldre del av befolkningen, og hyppigheten øker med økende alder. En tredjedel av alle over 65 år har grå stær, og blant 75-åringer har halvparten slike linseforandringer. I åttiårene har nesten alle uklarheter i linsen i større eller mindre grad, selv om mange ikke merker noe til det.

Langvarig eksponering for ultrafiolett lys kan medvirke til utvikling til grå stær. Faktorer som tobakksrøyking, diabetes, skader, øyebetennelser inne i øyet eller at man er arvelig disponert kan øke risikoen for grå stær.

Symptomer

Grå stær kan begynne som uklarhet i kjernen (kjernestær), andre ganger sentralt baktil (subkapsulær katarakt) eller perifert i linsen (kortikal katarakt). Det viktigste symptomet er nedsatt syn, men dette kan variere med hvor i linsen uklarhetene sitter.

Kjernestær kan føre til økende nærsynthet på det aktuelle øyet og eventuelt dobbeltsyn. Subkapsulær katarakt kan gi betydelige synsproblemer og ofte blendingsproblemer, selv om uklarheten er ganske moderat. Symptomene kan komme gradvis og nesten umerkelig, eller forverres raskt og gi merkbare forandringer på få uker. Hastigheten på denne utviklingen kan variere betydelig fra person til person.

Medfødt grå stær kan skyldes sykdom hos mor i første tredel av svangerskapet. I spedbarnsalderen gir grå stær et ekstra problem idet synsområdene i hjernen ikke utvikles normalt hvis det ikke dannes et skarpt bilde på øyets netthinne i de første leveårene. Dette må det derfor tas hensyn til når man skal avgjøre tidspunktet for operasjon.

Behandling

Man har så langt ikke funnet noe effektivt forebyggende middel mot grå stær. Operasjon er eneste mulighet for behandling. Det foreligger god grunn (indikasjon) for operasjon når den grå stæren kan forklare symptomene, og disse er så vidt plagsomme at vedkommende er villig til å ta den risikoen som en operasjon innebærer. Med andre ord må mulig synsgevinst stå i et rimelig forhold til operasjonsrisikoen. Hvis man har problemer i det daglige, f.eks. med lesing, arbeid eller bilkjøring, vil det for de fleste neppe være grunn til å vente. Det er følgelig ikke lenger slik at man må vente til stæren blir helt tett («moden») før man kan operere.

Ved operasjon fjerner man den uklare linsen og setter en klar linse av kunststoff inn i øyet i stedet. For å fjerne linsen benyttes et instrument (fakomaskin) som løser opp linsen ved hjelp av ultralyd, slik at linsen pulveriseres og kan suges ut gjennom en liten åpning (fakoemulsifikasjon). Etter operasjonen skal man dryppe det opererte øyet 1 ganger daglig i 3 uker. Ved katarakt i begge øyne, er det vanlig å operere ett øye av gangen av gangen, oftest med 1-2 ukers mellomrom.

Resultat

Det vil kunne ta opp til fire uker før synet har stabilisert seg etter operasjonen og du opplever fullt utbytte av operasjonen. Det vil for noen være behov for brillekorreksjon for å oppnå et perfekt syn på avstand. De som har valg en monofokal linse vil være avhengige av lesebriller i ettertid. De som har fått en multifokal linse vil kunne oppleve at de i enkelte situasjoner trenger en lesebrille.

Tidligere laseropererte som har fått grå stær

De siste 20 årene har mange fått utført laseroperasjoner som LASIK, LASEK, PRK og cTEN, som har gjort dem brillefrie. Felles for behandlingsmetodene er at man har endret hornhinnens form for å korrigerer øyets brytningsfeil. Det øyevevet som fjernes ved disse behandlingen gror ikke tilbake, og øyets form er permanent endret.

Har du gjennomført en laseroperasjon, og senere i livet trenger en grå stær operasjon må du være oppmerksom på at det kan være en utfordring å beregne helt nøyaktig styrken på den nye linsen som skal opereres inn i øyet. Er du laseroperert, må du derfor regne med å måtte bruke briller etter en grå stær-operasjon. Si alltid fra til øyelegen om du er laserbehandlet, og innhent gjerne kopi av journalen din fra klinikken som utførte behandlingen!

Komplikasjoner og risiko

Hva skjer hvis jeg velger å avstå fra operasjonen?

Dersom du velger å ikke blir operert, vil synet ditt langsomt bli dårligere. Det er ingen hast med å bestemme seg for behandling, men utsetter man behandlingen i lang tid, blir selve operasjonen teknisk sett vanskeligere, og sjansen for komplikasjoner øker. En studie viser at de som venter lenge, kan ha høyere risiko for fall.

Piggyback linsen er en synskorrigerende linseoperasjon 

Piggyback linse er en synskorrigerende linseoperasjon for de som har gjennomgått en grå stær operasjon. Mange av de som har gjennomgått en grå stæroperasjon trenger briller på avstand og nært etter inngrepet. Med Piggyback linser kan resterende brytningsfeil korrigeres for klart syn uten bruk av briller.

Typer av linsedesign

Piggyback linsene kan korrigere langsynthet, nærsynthet, skjeve hornhinner samt multifokal korreksjon (avstand og lesestyrke i samme linser).

Operasjonen

Behandlingsforløpet minner om grå stæroperasjonen. Behandlingen starter med drypping av øynene for å utvide pupillen. Implanteringen skjer gjennom små åpningeer i øyet på opp til 3,0 mm. Selv inngrepet tar kortere tid en grå stæroperasjonen sin en kun skal legge til en linse og ikke bytte ut en linse.

Oppfølging etter operasjonen

Etter operasjonene skal pasienten dryppe med anti-inflamatoriske dråper i 3 uker etter behandlingen.

Komplikasjon

Alle operative inngrep medfører en risiko for komlikasjoner.

De mest kjente risikofaktorene til ved en Piggyback operasjon er: interlentikulær opakitet i grå stær linsern ( tåkete linse), økning av den trykket i øyet, irregulær pupille, pupillary optic capture after mydriasis, tynning av iris og grønn stærpigment dispersion syndrome and secondary pigmentary glaukom.

 

Volvat-ORBITA sparer deg for lang ventetid i det offentlige helsevesenet.

Du trenger ikke henvisning for å komme til øyespesialist, og det er vanligvis kort ventetid. Kontakt oss her!

Bestill øyelegetime uten henvisning