Blodpropp i øyet

Blodpropp i øyet

Denne tilstanden kan oppstå både tidlig og sent i livet og kan gi varierende grad av synstap. Ved mistanke om blodpropp er det viktig å kontakte øyelege raskt.

Bestill øyelegetime uten henvisning